Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer akkoord

Regels inschrijving

De Hubertus & Berkhoff is een vmbo vakschool voor Horeca, Brood Banket en Recreatie en staat in de Amsterdamse kernprocedure ook als zodanig vermeld. Onze aanmeldprocedure wijkt iets af van die van andere VO-scholen. Dit betekent dat leerlingen die zich bij onze school aanmelden affiniteit met bovenstaande beroepen dienen te hebben om toegelaten te worden. Darnaast is een basisschooladvies vmbo-b of hoger nodig. Alle aangemelde leerlingen krijgen een intakegesprek waarin de motivatie duidelijk naar voren moet komen. De uitslag van dit gesprek in combinatie met het schooladvies, bepaalt of een leerling geplaatst kan worden.

Onze school houdt zich aan de regels van de Amsterdamse kernprocedure, de centrale loting & matching. Onze aanmeldingsprocedure is als volgt:

 1. Op de open dagen kunt u uw kind aanmelden met het
  aanmeldingsformulier Hubertus & Berkhoff (kan ook ter plekke ingevuld worden).
 2. Voordat u uw kind officieel kunt aanmelden, vindt er bij ons op school een intakegesprek plaats. U ontvangt van ons een uitnodiging voor het gesprek. De uitslag van dit gesprek in combinatie met het schooladvies, bepaalt of een leerling geplaatst kan worden. Bij een positief besluit is het mogelijk om op de voorkeurslijst de
  Hubertus & Berkhoff als eerste voorkeur op te geven (dit doet u samen met de docent van groep 8). Ook als Hubertus & Berkhoff niet je eerste keuze is, moet er een intakegesprek plaatsvinden. LET OP: Het komt wel eens voor dat leerlingen niet geplaatst kunnen worden. Om deze leerlingen de gelegenheid te geven zich op een andere school aan te melden, loopt onze school voor op het tijdpad van de Amsterdamse kernprocedure die voor reguliere VO-scholen geldt.
 3. Definitief aanmelden kan alleen met het aanmeldingsformulier VO/voorkeurslijst dat uw zoon of dochter in de week voor de voorjaarsvakantie van de basisschool krijgt. Op dit formulier staat de naam van uw kind al vermeld.
 4. Bij aanmelding op onze school neemt u mee; het aanmeldingsformulier VO/voorkeurslijst, identiteitsbewijs van u en uw kind, een pasfoto.
 5. U meldt uw kind persoonlijk aan bij de leerlingenadministratie van onze school. Aanmelden is mogelijk op werkdagen van maandag 4 t/m vrijdag 15 maart 2019 van 08.30 tot 15.00 uur.
 6. Na ontvangst van de aanmeldingsformulieren ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. De aanmelding is definitief als u van ons een ontvangstbevestiging heeft van het volledig ingevulde aanmeldformulier.
 7. Vanaf april kunt u ter bevestiging in MEPS zien of uw kind is geplaatst op de
  Hubertus & Berkhoff. U ontvangt daarover ook schriftelijk bericht.

*Leerlingen van een basisschool buiten Amsterdam doen mee aan de Amsterdamse kernprocedure, de centrale loting & matching. Zij hebben geen aanmeld/ELKKnummer en aanmeldformulier VO/voorkeurslijst. Wij registreren deze leerlingen in het centrale matchingsysteem MEPS. Het basisschooladviesformulier moeten zij meenemen naar het intakegesprek.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via mail met: dhr. J.C. Bregman, h.bregman@hubertusberkhoff.vova.nl, mevr. C. Mulder, c.mulder@hubertusberkhoff.vova.nl of mevr. A. Kap, a.kap@hubertusberkhoff.vova.nl. Telefonisch contact opnemen kan via: 020-5797190.

Wil je graag extra uitleg over de aanmeldprocedure? De Gemeente Amsterdam legt op voschoolkeuze020.nl nog eens stap voor stap de aanmeldprocedure uit.

facebook
twitter