Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer akkoord

Regels inschrijving

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Voordat een leerling op onze school geplaatst wordt, vindt er altijd een intakegesprek plaats met de leerling én de ouders/verzorgers. Als je graag naar onze school toe wilt, zet ons dan op nummer 1 op je voorkeurslijst en meld je bij ons aan. Inschrijven is mogelijk van maandag 4 t/m vrijdag 15 maart 2019 van 09.00 uur tot en met 16.00 uur.

Je komt dan samen met één van je ouder(s)/verzorger(s) naar onze leerlingenadministratie.
Om je aan te melden hebben wij het volgende nodig:

  • Het advies van de basisschool.
  • De ingevulde voorkeurslijst van VO-scholen voor het basisschooladvies vmbo-t of vmbo-t/havo.
  • Ingevuld aanmeldingsformulier Bredero Mavo (kan ook ter plekke ingevuld worden).
  • Een kopie van je identiteitsbewijs/paspoort.
  • Een pasfoto.

Woon je niet in Amsterdam en/of valt jouw basisschool niet onder de Amsterdamse kernprocedure? Dan krijg je van je basisschool geen gepersonaliseerd aanmeldformulier (een persoonlijk formulier met je naam erop). Je kunt vanaf half februari op www.voschoolkeuze020.nl een blanco aanmeldformulier downloaden, met keuzelijst van VO-scholen die passen bij jouw basisschooladvies. Dit formulier wordt ingevuld door je ouders en je basisschool zet een handtekening en een stempel. Je ouders brengen het formulier mee naar de aanmelding. Verder verloopt het precies als bij de leerlingen uit Amsterdam.

Wil je graag extra uitleg over de aanmeldprocedure? De Gemeente Amsterdam legt op voschoolkeuze020.nl nog eens stap voor stap de aanmeldprocedure uit.

facebook
twitter