Regels inschrijving

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Voordat een leerling geplaatst wordt, vindt er altijd een intakegesprek plaats met de leerling én de ouders/verzorgers.
Als je graag naar onze school toe wilt, zet ons dan op nummer 1 op je voorkeurslijst en meld je bij ons aan. Voor het aanmelden kun je bij onze schooladministratie terecht in de periode van maandag 2 t/m vrijdag 13 maart 2020 van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Voor de aanmelding heb je nodig:

  • Aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs met het advies van de basisschool erop.
  • Voorkeurslijst van VO scholen.
  • 1 pasfoto van de leerling.
  • ID van leerling en één van de ouders.
  • Aanmeldingsformulier Bredero Beroepscollege (kan ook ter plekke ingevuld worden).

Woon je niet in Amsterdam en/of valt jouw basisschool niet onder de Amsterdamse kernprocedure? Dan krijg je van je basisschool geen gepersonaliseerd aanmeldformulier (een persoonlijk formulier met je naam erop). Je kunt vanaf half februari op www.voschoolkeuze020.nl een blanco aanmeldformulier downloaden, met keuzelijst van VO-scholen die passen bij jouw basisschooladvies. Dit formulier wordt ingevuld door je ouders/verzorgers en je basisschool zet een handtekening en een stempel. Je ouders/verzorgers brengen het formulier mee naar de aanmelding. Verder verloopt het precies als bij de leerlingen uit Amsterdam.

Wil je graag extra uitleg over de aanmeldprocedure? De Gemeente Amsterdam legt op voschoolkeuze020.nl nog eens stap voor stap de aanmeldprocedure uit.

facebook
twitter